متقاضیان، فروشگاهها، شرکتهای بسته بندی، شرکتهای مواد غذایی، نشریات، مجلات، بازرگانان و صادرکنندگان محترم سلفون میتوانند جهت بررسی موضوع و سفارش تولید، با شماره موبایل ۰۹۱۴۶۵۰۰۸۵۰ تماس حاصل نمایند .